Durnukly Ösüş Maksatlary
6

Arassa suw we arassaçylyk

Suw serişdeleriniň elýeterligini we olaryň rejeli peýdalanmagyny we hemmler üçin sanitariýany üpjün etmek

Durnukly ösüşiň bu maksatyna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýän ýerleri

Clean Water and Sanitationda biziň işlerimiz beýleki Durnukly ösüş maksatlary bilen baglanyşykly: