Durnukly Ösüş Maksatlary
6

Arassa suw we arassaçylyk

Suw serişdeleriniň elýeterligini we olaryň rejeli peýdalanmagyny we hemmler üçin sanitariýany üpjün etmek

Clean Water and Sanitationda biziň işlerimiz beýleki Durnukly ösüş maksatlary bilen baglanyşykly: