Durnukly Ösüş Maksatlary
13

Howa üýtgemegine garşy göreş

Klimatyň üýtgemegi we onuň netijeleri bilen göreşmek üçin gaýragoýulmaz çäreleri görmek

BMG-niň esasy işleri

BMG-sy we onuň hyzmatdaşlary 0 13 çäreleriň umumy sanyndan 0 Durnukly ösüş maksady gazanmak ugrunda çäreleri goldaýarlar.
çäreler
DÖM 13
0
Umumy işler
0
Çeşme: UN INFO

Climate Actionda biziň işlerimiz beýleki Durnukly ösüş maksatlary bilen baglanyşykly: