Durnukly Ösüş Maksatlary
13

Howa üýtgemegine garşy göreş

Klimatyň üýtgemegi we onuň netijeleri bilen göreşmek üçin gaýragoýulmaz çäreleri görmek

BMG-niň esasy işleri

BMG-sy we onuň hyzmatdaşlary 53 13 çäreleriň umumy sanyndan 381 Durnukly ösüş maksady gazanmak ugrunda çäreleri goldaýarlar.
çäreler
DÖM 13
53
Umumy işler
381
Çeşme: UN INFO

Durnukly ösüşiň bu maksatyna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýän ýerleri

Climate Actionda biziň işlerimiz beýleki Durnukly ösüş maksatlary bilen baglanyşykly: