Waka

Geljekki türkmen alymy, plastik önümlerinden hapalanmak meselesiniň çözgüdini gözleýär

10 fewral 2023
Surat: © UNDP Turkmenistan

Tarapyndan ýazylan

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNDP
BMG-niň Ösüş maksatnamasy

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz