Durnukly Ösüş Maksatlary
12

Jogapkär çilikli sarp edişlik we Önümçilik

Peýdalanmagyň we önümçiligiň rejeli modellerine geçmegi üpjün etmek

Responsible Consumption and Productionda biziň işlerimiz beýleki Durnukly ösüş maksatlary bilen baglanyşykly: