Durnukly Ösüş Maksatlary
7

Elýeterli we Arassa Energiýa

Hemmler üçin energiýanyň gymmat däl, ygtybarly, durnukly we döwrebap serişdelerine umumy elýeterligi üpjün etmek

Durnukly ösüşiň bu maksatyna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýän ýerleri

Affordable and Clean Energyda biziň işlerimiz beýleki Durnukly ösüş maksatlary bilen baglanyşykly: