Durnukly Ösüş Maksatlary
10

Deňsizligiň azaldylmagy

Ýurtlaryň içindäki we arasyndaky deňsizligi azaltmak

BMG-niň esasy wezipeleri

Bu diagrammada BMG-niň Durnukly ösüş ugrunda 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Gün tertibiniň durmuşa geçirilmegine goldaw bermekde amala aşyrýan işleri görkezilýär.
963
281
279
322
183
315
66
98
Çeşme: UN INFO

Reduced Inequalityda biziň işlerimiz beýleki Durnukly ösüş maksatlary bilen baglanyşykly: