Durnukly Ösüş Maksatlary
10

Deňsizligiň azaldylmagy

Ýurtlaryň içindäki we arasyndaky deňsizligi azaltmak

BMG-yň maliýeleşdirmegi

Bu diagrammada BMG-yň dürli ýyllarda Durnukly ösüşüň maksatlary üçin 10, serişdelerini ýerleşdirişini görkezýär
$857,800,000
$1,101,370,000
  • Elýeterli serişdeler
  • Jemi talap edilýän serişdeler
Çeşme: UN INFO

Reduced Inequalityda biziň işlerimiz beýleki Durnukly ösüş maksatlary bilen baglanyşykly: