Waka

Ýewropa immunizasiýa hepdeligi 2023 – sizi we siziň ýakynlaryňyzy goramak üçin her bir doza möhümdir

24 April 2023
Surat: © WHO Turkmenistan

Tarapyndan ýazylan

Altynaý Işangulyýewa

BSGG
BMG-niň meýletinçisi, Jemgyýetçilik we aragatnaşyk işleri boýunça hünärmen
 
 
 

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

EU
European Union
UNICEF
BMG-niň Çagalar gaznasy
BSGG
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz