Guramaçylar

IOM, RCO, UNDP, UNFPA, UNICEF, UNODC, WHO

Durnukly ösüşiň maksatlary

Sagdyn durmuş we Abadançylyk
Arassa suw we arassaçylyk
Durnukly şäherler we Ilatly ýerler
Howa üýtgemegine garşy göreş
Gury ýer ekologik Ulgamyny gorap saklamak
Durnukly ösüş babatynda hyzmatdaşlyk

Habarlaşmak üçin maglumat

mahri.eyeberdiyeva@un.org
14 maý 2021 - 5 iýun 2021

Türkmenistanda Birleşen Milletler Guramasy Bütindünýä daşky gurşaw güni mynasybetli kampaniýasyna başlaýar

Türkmenistanda BMG-iň düzümleýin edaralary dünýäde daşky gurşawy goramak we bu ugurda geçirilýän çäreler barada habardarlygy ýokarlandyrmak üçin 14-nji maý - 5-nji iýun aralygynda Bütindünýä daşky gurşaw güni mynasybetli jemgyýetçilik kampaniýasyna başlaýar.

Ýerleşýän ýeri

Aşgabat
Arçabil şaýoly, 21
744036 Aşgabat
Turkmenistan
14 maý 2021 - 5 iýun 2021

Çäre barada