Waka

“Söýgi durmuşyň iň uly sowgady”

01 October 2021

Tarapyndan ýazylan

Ene Tuýliýewa

Ene Tuýliýewa

UNFPA
Jemgyýetçilik we aragatnaşyk işleri boýunça hünärmen
 

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNFPA
BMG-niň Ilat gaznasy

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz