Guramaçylar

IOM, UNDP, UNFPA, UNICEF, UNODC, WHO

Durnukly ösüşiň maksatlary

Habarlaşmak üçin maglumat

mahri.eyeberdiyeva@one.un.org
21 oktýabr 2019 | 2:30pm - 5:00pm

BMG-niň gününe bagyşlanan talyp çekişmeleri

BMG-niň çekişmeler boýunça kubogy ugrunda talyplaryň çekişmeleri.

Tema: Içki serişdeler Durnukly ösüş maksatlaryny maliýeleşdirmegiň esasy çeşmesi bolup durýar

Ýerleşýän ýeri

Ak bugday etraby
Ahal welaýat
Turkmenistan
21 oktýabr 2019 | 2:30pm - 5:00pm

Çäre barada