Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk boýunça çarçuwaly maksatnamanyň barada hasabat

Türkmenistan bilen BMG-nyň arasynda 2016-2020-nji ýyllar üçin Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk boýunça çarçuwaly maksatnamanyň çäginde 2016-2017-nji ýyllarda gazanylan öňegidişlikler barada hasabat

(name) çap edilen
FAO
IOM
OCHA
OHCHR
UNCTAD
UNDP
UNESCO
UNFPA
UNHCR
UNICEF
UNODC