Guramaçylar

IOM

Durnukly ösüşiň maksatlary

Durnukly ösüş babatynda hyzmatdaşlyk

Habarlaşmak üçin maglumat

gannadurdiye@iom.int
7 aprel 2022 | 9:00 AM - 24 aprel 2022 | 6:00 PM

Taslama teklipleri üçin resminamalary tabşyrmaga çagyryş

Halkara Migrasiýa Guramasy, Merkezi Aziýada Sosial innowasiýalar maksatnamasynyň (SICA) çäginde Ýewraziýa Gaznasy bilen hyzmatdaşlykda, şeýle hem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara ösüş boýunça agentliginiň (USAID) goldawy bilen Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň we birleşikleriniň işiniň çäginde taslamalaryny durmuşa geçirmek isleýän ýaş we höwesjeň adamlary resminamalaryny tabşyrmaga çagyrýar. Goşmaça maglumatlar aşakdaky faýllarda elýeterdir: Bildiriş, Resminama üçin forma. Resminamalar gannadurdiye@iom.int elektron poçtasyna iberilmelidir.

Ýerleşýän ýeri

Aşgabat
Arçabil köç., 21
744036 Aşgabat
Turkmenistan
7 aprel 2022 | 9:00 AM - 24 aprel 2022 | 6:00 PM

Çäre barada