Waka

Aşgabatda geçirilen ilkinji zenanlaryň Hakatony tehnologiýada gender deňligini öňe sürýär

15 August 2022
Surat: © UNDP Turkmenistan

Tarapyndan ýazylan

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNDP
BMG-niň Ösüş maksatnamasy

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz