Press reliz

Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty we ÝEUNISEF Türkmenistanyň çagalar baradaky ähli kanunlaryny bir kitapda (we onlaýn) neşir etdiler

09 dekabr 2022

  • Türkmenistanda çagalaryň hukuk goraglylygy" neşiri Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty tarapyndan ÝUNISEF-iň goldaw bermeginde çap edildi. 

Bu kitabyň elektron görnüşi ÝUNISEF-iň web sahypasynda erkin elýeterlidir. Bu ýygyndy Türkmenistanyň gatnaşýan halkara hukuk resminamalaryny we milli kanunlaryny öz içine alyp, jemgyýetiň çagalaryň hukuklary babatynda habardarlygyny ýokarlandyrmagy we hukuk bilimleriniň has giňden ýaýramagyny maksat edinýär.

 

Selbi Hanowa

Selbi Hanowa

UNICEF
Jemgyýetçilik we özüňi alyp barmagyň üýtgemegi boýunça işgäri

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNICEF
BMG-niň Çagalar gaznasy

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz