Çykyş

ÝUNESKO bilen Türkmenistanyň “Beýik Ýüpek ýoly: häzirki zamany we geljekki ösüşi” atly halkara maslahaty

06 dekabr 2018

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNESCO
BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça ýöriteleşdirilen guramasy
RCO
United Nations Resident Coordinator Office