Waka

Ready4trade project is wrapping up Export Management Coaching Initiative in Turkmenistan

06 December 2021

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

ITC
International Trade Centre

Bu başlangyja degişli beýleki edaralar

EU
European Union

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz