Waka

BMG-niň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyk boýunça müdirligi Türkmenistanyň Hökümeti bilen bilelikde Aşgabatda Neşe serişdelerine we olaryň bikanun söwdasyna garşy halkara gününe bagyşlanan metbugat ýygnagyny geçirýär

30 June 2021

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNODC
BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk baradaky müdirligi

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz