Waka

BMG-niň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyk boýunça müdirligi Türkmenistanyň Hökümeti bilen bilelikde Aşgabatda Neşe serişdelerine we olaryň bikanun söwdasyna garşy halkara gününe bagyşlanan metbugat ýygnagyny geçirýär

30 June 2021

Tarapyndan ýazylan

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNODC
BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk baradaky müdirligi

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz