Waka

BMG-niň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyk baradaky müdirligi Türkmenistanda kazyýet bilermenleri üçin içerki audit we dolandyryşa syn bermek boýunça okuw geçirýär

14 October 2021

Tarapyndan ýazylan

Wasilina Bražko

UNODC
Jemgyýetçilik we aragatnaşyk işleri boýunça hünärmen
 

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNODC
BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk baradaky müdirligi

Bu başlangyja degişli beýleki edaralar

INL
US Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz