Waka

BMG-niň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň “Adalat üçin bilim” başlangyjy mugallymlary, mekdep okuwçylaryny we talyplary kanunyň hökmürowanlygy boýunça meselelere çekýär

27 January 2022

Tarapyndan ýazylan

Wasilina Bražko

UNODC
Jemgyýetçilik we aragatnaşyk işleri boýunça hünärmen
 

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNESCO
BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça ýöriteleşdirilen guramasy
UNOCT
United Nations Office of Counter-Terrorism
UNODC
BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk baradaky müdirligi
UNRCCA
United Nations Regional Centre for Preventive Diplomacy for Central Asia

Bu başlangyja degişli beýleki edaralar

USAID
United States Agency for International Development

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz