Guramaçylar

IOM

Durnukly ösüşiň maksatlary

Durnukly ösüş babatynda hyzmatdaşlyk

Habarlaşmak üçin maglumat

gannadurdiye@iom.int
26 maý 2022 | 9:00 AM - 12 iýun 2022 | 11:45 PM

Ýaşlaryň Hyjuwlygyny goldamak boýunça Granta resminamalary kabul edýäris

Halkara Migrasiýa Guramasy Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalaryň we birleşikleriň gatnaşmagynda Ýaşlaryň Hyjuwlygyny goldamak boýunça Granta bäsleşik yglan etdi.

Ýerleşýän ýeri

Aşgabat
Arçabil köç., 21
Turkmenistan
26 maý 2022 | 9:00 AM - 12 iýun 2022 | 11:45 PM

Çäre barada