Press reliz

UNFPA we USAID bilelikde Türkmenistanda maşgala geňeşini ösdürmek tagallalaryna goşant goşýar

16 noýabr 2022

  • Şu gün UNFPA-nyň Türkmenistandaky bölümi we USAID-iň Dolandyryşy goldamak maksatnamasy Türkmenistanyň raýat hasaba alyş bölümleri (CRO) üçin iki günlük tälimçiler üçin (TOT) trening sapaklaryna başlady. TOT, maşgala gymmatlyklary, gender deňligi, jyns esasly zorluk we reproduktiw hukuklary ýaly mowzuklarda ýaş jübütlere okuw we maslahat bermegi öz içine alýan maşgala bejergisine çemeleşmek üçin tälimçileri taýýarlamaga kömek etdi.

Türkmenistanda UNFPA we USAID hökümet we hyzmatdaşlar bilen aýal-gyzlary güýçlendirmek we gender taýdan deňligi ösdürmek üçin giňişleýin mehanizmleri we ulgamlary işläp düzmek üçin zähmet çekýär. UNFPA-nyň strategiki goldawy arkaly, Türkmenistan hökümeti 2021-2025-nji ýyllarda Türkmenistanda gender deňligini üpjün etmek üçin amaly ädimleri beýan edýän “Gender Deňligi boýunça Milli Hereket meýilnamasyny (NAPGE) durmuşa geçirýär. Beýleki çözgütleriň arasynda, milli deňlik meselelerini çözmegiň ýollary boýunça ýerli edaralaryň we hünärmenleriň mümkinçiliklerini artdyrmak üçin goldawy öz içine alýar.

"USAID UNFPA bilen gender esasly zorlugyň öňüni almak we oňa garşy göreşmek, gender deňligi we zenanlaryň ykdysady taýdan kuwwatyny ýokarlandyrmak ugrundaky tagallalaryna goşulýar" diýip, USAID-iň Türkmenistandaky baş wekili Nino Nadiradze belledi. "Bu TOT, iki guramanyň we Türkmenistanyň Döwlet, Hukuk we Demokratiýa Institutynyň maşgala gymmatlyklaryny, gender taýdan deňligi öňe sürmek we ýaş jübütlere berk we sagdyn maşgala gatnaşyklaryny döretmek we goldamak üçin edýän tagallalaryna esaslanýar" diýip, beýan etdi.

Bu TOT eýýäm Mary welaýatynda üstünlikli alnyp baryldy we synag tapgyry üçin saýlanan Lebap welaýatynda geçirilmegi meýilleşdirilýär. Netijede, Aşgabat şäherindäki, Lebap we Mary welaýatlarynda raýat hasaba alyş bölümleriniň (CRO) we ýerli jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri we ýaş jübütlere oňyn sosial we maşgala kadalaryny, reproduktiw hukuklaryny ösdürmek üçin güýçli, sazlaşykly, sagdyn maşgalalary döretmek barada, şeýle-de gender esasly zorlugyň öňüni almak hakynda tälim bermäge başlar.

Giňişleýin maglumat üçin:

Mehri Karakulowa,

Gender we Ýaşlar boýunça Milli Programma Analitigi

karakulova@unfpa.org

 

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNFPA
BMG-niň Ilat gaznasy

Bu başlangyja degişli beýleki edaralar

USAID
United States Agency for International Development

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz