Waka

ÝUNISEF we DÖM-iň ýaş ilçileri 2022-nji ýylda bilelikde ýerine ýetiren işlerine göz aýlaýarlar

20 ýanwar 2023
Surat: © UNICEF Turkmenistan

Tarapyndan ýazylan

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNICEF
BMG-niň Çagalar gaznasy

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz