Waka

BMG-niň ÖM we HMG Türkmenistanda klimatyň üýgemegi bilen bagly töwekgelçiliklere taýýarlygy artdyrmak üçin hünär okuwyny geçirdi

14 noýabr 2022
Surat: © UNDP Turkmenistan

Tarapyndan ýazylan

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

IOM
Halkara migrasiýa guramasy
UNDP
BMG-niň Ösüş maksatnamasy

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz