Waka

Türkmen ýaşlary zorluga garşy göreşmek boýunça kubok ýaryşyna gatnaşýarlar

15 ýanwar 2023
Surat: © UN Turkmenistan

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

EU
European Union
RCO
United Nations Resident Coordinator Office

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz