Waka

BMG-niň hünärmenleriniň Arkadag şäherine sapary tamamlandy

28 fewral 2023
Surat: © UN Turkmenistan

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UN ESCAP
BMG-niň Aziýa we Ýuwaş umman üçin ykdysady we sosial komissiýasy
UN-Habitat
BMG-niň Ilatly nokatlar boýunça maksatnamasy
UNEP
BMG-niň Daşky gurşaw boýunça maksatnamasy
UNIDO
BMG-niň Senagat ösüşi boýunça guramasy

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz