Waka

Türkmen milli halyçylyk sungaty maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi

17 December 2019
Gol: Secretariat of the Turkmenistan National Commission for UNESCO, 2018
Surat: © Secretariat of the Turkmenistan National Commission for UNESCO, 2018

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNESCO
BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça ýöriteleşdirilen guramasy

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz