Neşir

Ähli çagalaryň kiçi ýaşdan kämilleşdirilmegini üpjün etmek we bu işe ene-atalary çekmek: Ýerli jemgyýetde çagalary kiçi ýaşdan kämilleşdirmek boýunça merkezleriň işini dolandyrmak

01 ýanwar 2015

Çap edilen

UNICEF
File type: PDF
Ýüklemeler 1450

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz