Waka

8-nji mart, Pandemiýa döwründe öz maksatlaryna ýetýän 8 sany gyzyň ruhlandyryjy durmuş hekaýalary

08 March 2022
Surat: © UNICEF Turkmenistan

Tarapyndan ýazylan

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNICEF
BMG-niň Çagalar gaznasy

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz