Waka

Zenanlaryň habarlylygyny ýokarlandyrmak inçekeseliň wagtynda anyklanmagyna ýardam berýär

17 October 2019
Surat: © @UNDP Turkmenistan

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNDP
BMG-niň Ösüş maksatnamasy

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz