Waka

Howanyň üýtgemegine garşy ýerli hereketleriň mümkinçiliklerini giňeltmek

12 June 2019
Surat: © UNDP Turkmenistan

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNDP
BMG-niň Ösüş maksatnamasy

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz