Neşir

Türkmenistanda Durnukly ösüş maksatlarynyň çagalar bilen baglanyşykly görkezijilerine umumy baha bermek işi

30 March 2018
ENG Baseline assessment SDG Indicators

Çap edilen

UNICEF
File type: PDF
Ýüklemeler 1434
File type: PDF
Ýüklemeler 1604

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz