Waka

Mähriniň we Şiriniň Türkmenistanda MAT (Maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalary) ulgamynda köne yzag

23 April 2021

Tarapyndan ýazylan

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNICEF
BMG-niň Çagalar gaznasy

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz