Waka

Radikalizasiýanyň öňüni almagyň ýoly hökmünde ykdysady hukuklary giňeltmek

18 August 2019
Surat: © UNDP Turkmenistan

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNDP
BMG-niň Ösüş maksatnamasy

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz