Waka

Türkmenistanda 2019-njy ýylda neşe serişdelerine we olaryň bikanun dolanyşygyna garşy göreş boýunça milli güne bagyşlanan baýramçylyk

27 June 2019
Surat: © UNODC Turkmenistan

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNODC
BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk baradaky müdirligi

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz