Waka

Türkmenistan Merkezi Aziýada raýatsyzlygy ýok etmekde esasy orny tutmagyny dowam edýär

28 September 2019
Surat: © UN in Turkmenistan

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

IOM
Halkara migrasiýa guramasy
UNHCR
BMG-niň Bosgunlar baradaky ýokary komissary

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz