Waka

Çölüň jümmüşinde innowasiýalar we howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak

28 January 2020
Surat: © UNDP Turkmenistan

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNDP
BMG-niň Ösüş maksatnamasy

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz