Waka

Gün energiýasynyň esasynda alynýan suw Türkmenistanyň çölünde ýaşaýşy dikeldýär

24 February 2020

Tarapyndan ýazylan

UNDP Euroasia

 
 
 

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNDP
BMG-niň Ösüş maksatnamasy

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz