Waka

Türkmenistanda maýyplygy bolan adamlar üçin durmuş hyzmatlary "Ýeňme" jemgyýetçilik guramasy tarapyndan üpjün edilýär

12 November 2021

Tarapyndan ýazylan

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNDP
BMG-niň Ösüş maksatnamasy
UNFPA
BMG-niň Ilat gaznasy
UNICEF
BMG-niň Çagalar gaznasy
UNODC
BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk baradaky müdirligi

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz