Waka

Halkara ýaşlar gününde döwürdeşleriň arasynda gepleşikleri we adam howpsuzlygyny ýola goýmak

12 August 2022
Surat: © UNFPA Turkmenistan

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

IOM
Halkara migrasiýa guramasy
UNFPA
BMG-niň Ilat gaznasy
UNICEF
BMG-niň Çagalar gaznasy
UNODC
BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk baradaky müdirligi

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz