Waka

BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirligi Bütindünýä neşe serişdelerine garşy göreşmek gününe bagyşlap, «Has köp kömek etmek üçin has köp bilim» şygary bilen maglumat kampaniýasyny geçirdi.

26 June 2020

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNODC
BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk baradaky müdirligi

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz