Çäre
21 oktýabr 2019 | 2:30pm - 5:00pm

BMG-niň çekişmeler boýunça kubogy ugrunda talyplaryň çekişmeleri.

Tema: Içki serişdeler Durnukly ösüş maksatlaryny maliýeleşdirmegiň esasy çeşmesi bolup durýar

Filtr