Çykyş

Hazar sebitinde ulag hyzmatdaşlygynyň geljegi

12 August 2019

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNDP
BMG-niň Ösüş maksatnamasy
UNECE
BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasy
UN ESCAP
BMG-niň Aziýa we Ýuwaş umman üçin ykdysady we sosial komissiýasy

Bu başlangyja degişli beýleki edaralar

World Bank
Bütindünýä banky