Neşir

Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň we Türkmenistanyň Hökümetiniň 2021-2025 ýyllar üçin Hyzmatdaşlyk boýunça Ýurt Maksatnamasy

04 February 2022

Çap edilen

UNICEF
File type: PDF
Ýüklemeler 581
File type: PDF
Ýüklemeler 567
File type: PDF
Ýüklemeler 554

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz