Neşir

Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň we Türkmenistanyň Hökümetiniň 2021-2025 ýyllar üçin Hyzmatdaşlyk boýunça Ýurt Maksatnamasy

04 fewral 2022

Çap edilen

UNICEF
File type: PDF
Ýüklemeler 3991
File type: PDF
Ýüklemeler 3396
File type: PDF
Ýüklemeler 3331

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz