Neşir

Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň we Türkmenistanyň Hökümetiniň 2021-2025 ýyllar üçin Hyzmatdaşlyk boýunça Ýurt Maksatnamasy

04 February 2022

Çap edilen

UNICEF
File type: PDF
Ýüklemeler 599
File type: PDF
Ýüklemeler 591
File type: PDF
Ýüklemeler 576

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz