Neşir

Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň we Türkmenistanyň Hökümetiniň 2021-2025 ýyllar üçin Hyzmatdaşlyk boýunça Ýurt Maksatnamasy

04 fewral 2022

Çap edilen

UNICEF
File type: PDF
Ýüklemeler 4079
File type: PDF
Ýüklemeler 3466
File type: PDF
Ýüklemeler 3412

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz