Neşir

Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň we Türkmenistanyň Hökümetiniň 2021-2025 ýyllar üçin Hyzmatdaşlyk boýunça Ýurt Maksatnamasy

04 February 2022

Çap edilen

UNICEF
File type: PDF
Ýüklemeler 139
File type: PDF
Ýüklemeler 128
File type: PDF
Ýüklemeler 140

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz