Neşir

Ýerli derejedäki inklýuziw ýokary hilli durmuş hyzmatlaryny ornaşdyrmak arkaly durmuş taýdan goraglylyk ulgamyny kämilleşdirmek

03 June 2022

Çap edilen

RCO
UNDP
UNFPA
UNICEF
UNODC
File type: PDF
Ýüklemeler 632
File type: PDF
Ýüklemeler 540
File type: PDF
Ýüklemeler 513

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz