Neşir

Ýerli derejedäki inklýuziw ýokary hilli durmuş hyzmatlaryny ornaşdyrmak arkaly durmuş taýdan goraglylyk ulgamyny kämilleşdirmek

03 June 2022

Çap edilen

RCO
UNDP
UNFPA
UNICEF
UNODC
File type: PDF
Ýüklemeler 1191
File type: PDF
Ýüklemeler 1041
File type: PDF
Ýüklemeler 1033

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz