Waka

Halkara Migrasiýa guramasynyň Aşgabatdaky edarasynda täze tejribeçiler işe başlaýarlar

03 March 2021
Surat: © IOM

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

IOM
Halkara migrasiýa guramasy

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz