Waka

Türkmenistanda maglumatyň güýjüni ulanmak

25 October 2019
Gol: Grandchildren of Rustam Bazarbayev, Dashoguz province, 2019 Turkmenistan
Surat: ©UNICEF/Turkmenistan/2019/Eyeberdiyeva

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNICEF
BMG-niň Çagalar gaznasy

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz